HOT

Màn hình LCD A13B-0169-C001

6,000,000 ₫

Màn hình LCD A13B-0169-C001 ( Fanuc )
DC24V/0.3A 
Có sẵn 
Liên hệ : Mr.Mạnh : 0989.866.423

HOT

màn hình LCD NL6448BC26-26

0 ₫

Màn hình LCD NL6448BC26-26
Mới 100% 
Có sẵn 
Liên hệ : 0989.866.423 

HOT

Màn hình LCD NL6448AC33-A1D

0 ₫

Mã sản phẩm   : NL6448AC33-A1D
Hãng sản xuất   : NEC
Kích thước         : 10.4 inch
Ứng dụng          : Màn hình LCD NL6448AC33-A1D
Hình thức          : Mới
Tình trạng         : Sẵn hàng  
Liên hệ             : 0989.866.423 - MR. MẠNH
HOT

NL6448AC33-59

0 ₫

Mã sản phẩm   : NL6448AC33-59
Hãng sản xuất   : NEC
Kích thước         : 10.4 inch
Ứng dụng          : Màn hình LCD gốc NL6448AC33-59
Hình thức          : Mới
Tình trạng         : Sẵn hàng  
Liên hệ             : 0989.866.423 - MR. MẠNH
HOT

NL6448AC33-49

0 ₫

Mã sản phẩm   : NL6448AC33-49
Hãng sản xuất   : NEC
Kích thước         : 10.4 inch
Độ phân giải      : 640×480
Ứng dụng          : Màn hình bản gốc mới 10,4 inch NL6448AC33-49
Hình thức          : Mới
Tình trạng         : Sẵn hàng  
Liên hệ             : 0989.866.423 - MR. MẠNH
HOT

NL6448AC33-24

0 ₫

Mã sản phẩm   : NL6448AC33-24
Hãng sản xuất   : NEC
Kích thước         : 10.4 inch
Độ phân giải      : 640×480
Ứng dụng          : NEC NL6448AC33-24
Hình thức          : Mới
Tình trạng         : Sẵn hàng  
Liên hệ             : 0989.866.423 - MR. MẠNH
HOT

NL6448AC26-47D

0 ₫

Mã sản phẩm   : NL6448AC26-47D
Hãng sản xuất   : NEC
Kích thước         : 8.4 inch
Độ phân giải      : 640×480
Ứng dụng          : Màn hình hiển thị máy CNC Fanuc oi-MF
Hình thức          : Mới
Tình trạng         : Sẵn hàng  
Liên hệ             : 0989.866.423 - MR. MẠNH
HOT

Màn hình LCD Toshiba NEL75-AA38011A 

0 ₫

Mã sản phẩm   : NEL75-AA38011A
Thương hiệu      : TOSHIBA 
Mô tả                : Màn hình LCD Toshiba NEL75-AA38011A 
Hình thức          : Mới
Tình trạng         : Sẵn hàng  
Liên hệ             : 0989.866.423 - MR. MẠNH
HOT

Màn hình LCD BM09DF

0 ₫

Mã sản phẩm   : BM09DF
Thương hiệu      : MITSUBISHI 
Mô tả                : MITSUBISHI LCD screen BM09DF 
Hình thức          : Mới
Tình trạng         : Sẵn hàng  
Liên hệ             : 0989.866.423 - MR. MẠNH
HOT

Bảng điều khiển màn hình LCD LTM08C355A

0 ₫

Mã sản phẩm   : LTM08C355A
 
Mô tả                : Bảng điều khiển màn hình LCD mới 8,4 inch LTM08C355A,  800*600
 
Hình thức          : Mới
 
Tình trạng         : Sẵn hàng  
 
Liên hệ             : 0989.866.423 - MR. MẠNH
HOT

LTA065BOEOF

0 ₫

Mã sản phẩm   : LTA065A044F
 
Mô tả                : CNC màn hình LCD 6,4 inch HD
 
Hình thức          : Mới
 
Tình trạng         : Sẵn hàng  
 
Liên hệ             : 0989.866.423 - MR. MẠNH
HOT

MÀN HÌNH LCD LTA065A044F

0 ₫

Mã sản phẩm   : LTA065A044F
Thương hiệu      : Mitsubishi
Mô tả                : MÀN HÌNH LCD LTA065A044F 6.5 inch 640*480 
Hình thức          : Mới
Tình trạng         : Sẵn hàng  
Liên hệ             : 0989.866.423 - MR. MẠNH